Základní informace o projektu

Ident. číslo:590Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Silnice III/20910 Božičany – Nejdek
Popis projektu:Po západní patě Smolnické výsypky vedla v minulosti komunikace II. třídy č. 209, která zabezpečovala spojení obcí Chodov, Nová Role, Božíčany a Nejdek. V důsledku důlního provozu na Smolnické výsypce byla tato silnice uzavřena a po jejím znovuotevření, již jako silnice č. III/20910 vyžaduje v úseku 1 625 m celkovou obnovu. Obnovené komunikační spojení zajistí další rozvoj sousedících oblastí a zvýší mobilitu pracovních sil z oblastí Chodova, Božíčan a Nové Role do rozvíjející se oblasti průmyslové výroby ve městě Nejdek. Dále je předpokládán rozvoj přilehlého území pro využití volného času (cyklostezky Smolnická výsypka) a pro rekreační a turistické účely – oblast Smolných Pecí. Projekt navazuje na projekt cyklostezky Smolnická výsypka předpokládá se s celkovou délkou cyklotras 5,950 km.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:3 842 878 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0144Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:27.03.2008Termín plnění:30.04.2008
Název smlouvy:Supervize stavby Silnice /20910 Božičany - Nejdek
Aktuální cena (vč. DPH):76 160 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0154Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:31.10.2007Termín plnění:20.12.2007
Název smlouvy:Silnice /20910 Božičany - Nejdek
Aktuální cena (vč. DPH):3 551 529 KčZhotovitel:Stavby silnic a železnic a.s.

zavřít okno