Základní informace o projektu

Ident. číslo:589Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Revitalizace Vintířovského potoka
Popis projektu:Revitalizace Vintířovského potoka se skládá ze dvou etap, jejichž cílem je úprava koryta a břehů potoka, do něhož se čerpají již nejméně padesát let důlní vody z lomu Jiří. V rámci stavby podle zpracované projektové dokumentace bude koryto vyčištěno, zpevněno a upraveno včetně břehů tak, aby bylo schopné pojmout průtoky důlních vod z lomu Jiří a Vintířovské výsypky bez větších problémů. Koryto potoka je v obou úsecích zanedbané, znečištěné, břehy jsou nezpevněné a v úseku v jedné z etap při čerpání většího množství vody dochází k podmáčení plochy, na kterém je plánováno vybudovat víceúčelovou plochu pro využití volného času.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:11 981 016 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0087Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.11.2006Termín plnění:31.12.2011
Název smlouvy:Supervize Revitalizace Vintířovského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):300 368 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0117Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:14.11.2006Termín plnění:01.12.2011
Název smlouvy:Revitalizace Vintířovského potoka
Aktuální cena (vč. DPH):14 257 520 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

zavřít okno