Základní informace o projektu

Ident. číslo:588Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Vintířov – revitalizace území pro víceúčelovou sportovní plochu k využití volného času
Popis projektu:Uvedený projekt řeší revitalizaci pozemků, které jsou podmáčeny vlivem čerpání důlních vod z lomu Jiří do Vintířovského potoka, který protéká tímto územím. Předmětem uvedeného díla je úprava terénu, jeho odvodnění a zpřístupnění. Realizací projektu se zpohlední tento lety zanedbávaný úsek v zastavěné části obce, který bude sloužit po realizaci široké veřejnosti. Celé dílo bude dalším přínosem pro zlepšení životního prostředí obce, které je dlouhodobě ovlivňováno důlní činností lomu Jiří, který se nachází na katastru obce. Odložení realizace uvedeného projektu by v obci narušilo i další navazující projekty, které se týkají výstavby rodinných domků, míst pro odpočinek občanů a dalších projektů, které jsou zahrnuty v UPD obce. Projekt navazuje na několik etap revitalizace Vintířovského potoka.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:5 050 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:18Konaném dne:28.04.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-VU0114Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:01.06.2007Termín plnění:30.11.2007
Název smlouvy:Supervize přípravy víceúčelového hřiště ve Vintířově
Aktuální cena (vč. DPH):117 810 KčZhotovitel:ABRI s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-011-SU0147Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:02.03.2007Termín plnění:30.09.2007
Název smlouvy:Příprava území pro víceúčelové hřiště ve Vintířově
Aktuální cena (vč. DPH):6 009 500 KčZhotovitel:RE-ZA Sokolov spol. s r.o.

zavřít okno