Základní informace o projektu

Ident. číslo:581Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Radovesické výsypky IX – terénní úpravy
Popis projektu:Projekt řeší technickou rekultivaci, která tvoří část obvodových svahů výsypky. Plocha rekultivace činí 122,05 ha. Náplní projektu je provedení terénních úprav pro následnou zemědělskou rekultivaci a ozelenění výsadbou dřevin.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:129 875 813 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0068Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.08.2007Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky IX terénní úpravy
Aktuální cena (vč. DPH):2 132 504 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0098Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.09.2008Termín plnění:31.10.2009
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky IX terénní úpravy
Aktuální cena (vč. DPH):137 974 589 KčZhotovitel:Rekultivační výstavba Most a.s.

zavřít okno