Základní informace o projektu

Ident. číslo:580Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Radovesické výsypky VIII.etapa – terénní úpravy
Popis projektu:Projekt řeší technickou rekultivaci, která tvoří část obvodových svahů výsypky. Plocha rekultivace činí 122,05 ha. Náplní projektu je provedení terénních úprav pro následnou zemědělskou rekultivaci a ozelenění výsadbou dřevin.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:85 566 563 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0067Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.08.2007Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky VIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):1 815 200 KčZhotovitel:Ing. Jiří Štěrba

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0097Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.09.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky VIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):217 857 716 KčZhotovitel:VIAMONT DSP

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0255Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:19.10.2009Termín plnění:31.01.2010
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky VIII.etapa - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):28 070 495 KčZhotovitel:VIAMONT DSP

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0234Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:20.01.2010Termín plnění:31.01.2010
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky VIII.etapa - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):42 960 KčZhotovitel:Ing. Jiří Štěrba

zavřít okno