Základní informace o projektu

Ident. číslo:579Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace plochy Březno XV
Popis projektu:Projekt řeší technickou rekultivaci území výsypky v prostoru za elektrárnou Tušimice. Náplní projektu jsou především terénní úpravy zajišťující úpravu sklonů svahů plochy pro následnou lesnickou a zemědělskou rekultivaci, odvodnění území a přístupové komunikace.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:143 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0066Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:26.07.2006Termín plnění:31.01.2008
Název smlouvy:Supervize Rekultivace plochy Březno XV
Aktuální cena (vč. DPH):2 075 241 KčZhotovitel:Slivka Vladimír Prof. Ing. CSc.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0121Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:18.10.2006Termín plnění:31.12.2007
Název smlouvy:Rekultivace plochy Březno XV
Aktuální cena (vč. DPH):33 092 301 KčZhotovitel:GEOSAN GROUP a.s.

zavřít okno