Základní informace o projektu

Ident. číslo:577Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Sanace a rekultivace Merkur XVI
Popis projektu:Projekt řeší technickou rekultivaci území výsypky Merkur v prostoru na východ od elektrárny EPRU II o výměře 20,36 ha. Předmětem projektu jsou především terénní úpravy zajišťující úpravu sklonů svahů pro následné provedení lesnické a zemědělské rekultivace, odvodnění území a přístupové komunikace.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:18 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:17Konaném dne:03.03.2005

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0064Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.07.2006Termín plnění:30.09.2007
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace plochy Merkur XVI
Aktuální cena (vč. DPH):351 050 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0095Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.09.2006Termín plnění:31.08.2007
Název smlouvy:Sanace a rekultivace plochy Merkur XVI
Aktuální cena (vč. DPH):7 409 623 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

zavřít okno