Základní informace o projektu

Ident. číslo:575Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Odstranění drážního tělesa Horní Jiřetín
Popis projektu:Jedná se o odstranění drážního tělesa bývalé vlečky dolu Čs. armády. Po zastavení těžební činnosti bylo z náspu odstraněno kolejiště a následně i přemostění páteřní komunikace v obci Horní Jiřetín. Zájmové území o výměře 1,2 ha je situováno ve střední části obce Horní Jiřetín. Jedná se o násep drážního tělesa, jehož boky a čelo je zpevněno betonovou zdí. Těleso bude odtěženo a opěrné zdi zbourány. Cílem odstranění drážního tělesa je vytvoření zpevněné plochy ve středu obce jako základ jeho zhodnocení a dalšího využití.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:11 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:16Konaném dne:01.12.2004

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0092Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:12.04.2006Termín plnění:31.12.2006
Název smlouvy:Odstranění drážního tělesa bývalé vlečky dolu ČSA v intravilánu obce Horní Jiřetín
Aktuální cena (vč. DPH):4 634 744 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0061Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:05.04.2006Termín plnění:30.09.2006
Název smlouvy:Supervize Odstranění drážního tělesa bývalé vlečky dolu ČSA v intravilánu obce Horní Jiřetín
Aktuální cena (vč. DPH):172 966 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

zavřít okno