Základní informace o projektu

Ident. číslo:574Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Gravitační odvodnění předpolí Malé Březno
Popis projektu:Projekt řeší gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno přes vnitřní výsypku lomu Vršany. Odvodňované území má rozlohu cca 3,9 km2 a zahrnuje plochu pod přeložkou Srpiny po západní patu výsypky Malé Březno, včetně obce Strupčice. Vyústění čerpané vody z jihozápadní bariéry lomu Vršany a její další směrování zůstane stavbou nedotčeno. Odstraní se tím trvalé čerpání povrchových vod a zaplavování zemědělských pozemků.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:234 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:4Konaném dne:25.11.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0094Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.09.2006Termín plnění:31.12.2010
Název smlouvy:Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno
Aktuální cena (vč. DPH):49 854 886 KčZhotovitel:GEOSAN GROUP a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0063Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:10.04.2006Termín plnění:31.01.2011
Název smlouvy:Supervize Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno
Aktuální cena (vč. DPH):2 275 094 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0209Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:15.12.2008Termín plnění:30.06.2009
Název smlouvy:Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO 08 – Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje
Aktuální cena (vč. DPH):6 960 913 KčZhotovitel:AQUASYS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0179Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:16.03.2009Termín plnění:30.06.2009
Název smlouvy:Supervize Gravitační odvodnění předpolí výsypky Malé Březno SO 08 – Utěsnění koryta Srpiny v prostoru uhelné sloje
Aktuální cena (vč. DPH):134 184 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

zavřít okno