Základní informace o projektu

Ident. číslo:564Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace obtokového koryta Bílého potoka
Popis projektu:Bílý potok je v celé své délce 15,5 km významným vodním tokem (vyhl. č. 333/2003 Sb.). Pramení v Krušných horách pod vrchem Pestrý ve výšce 875 m n.m. a jeho hlavní koryto ústí do řeky Bíliny na JV od areálu Chemopetrolu, a.s.. Na 2,85 km (severně od areálu Chemopetrolu, a.s.) je na potoce vybudován rozdělovací objekt, který odlehčuje vody potoka do obtokového koryta. Koryto je zaústěno do nádrže Jiřetín II (západně od areálu CHPLu).
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:78 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Bílý potok je v celé své délce 15,5 km významným vodním tokem (vyhl. č. 333/2003 Sb.). Pramení v Krušných horách pod vrchem Pestrý ve výšce 875 m n.m. a jeho hlavní koryto ústí do řeky Bíliny na JV od areálu Chemopetrolu, a.s.. Na 2,85 km (severně od areálu Chemopetrolu, a.s.) je na potoce vybudován rozdělovací objekt, který odlehčuje vody potoka do obtokového koryta. Koryto je zaústěno do nádrže Jiřetín II (západně od areálu CHPLu).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:64 462 809 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno