Základní informace o projektu

Ident. číslo:563Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Centrum Kolumbus - pěstební péče
Popis projektu:Rekultivovaná plocha leží v prostoru areálu bývalého dolu Kolumbus. V severní části je ohraničena Hornojiřetínskou výsypkou, východní hranici tvoří průmyslový areál Záluží. Jedná se plochu, která byla podrubána před privatizací hnědouhelných těžebních společností. Při odložení realizace by došlo k nárůstu následných nákladů na zajištění kultury, došlo by ke zvýšeným úhynům mladých výsadeb a tím ke znehodnocení již vynaložených prostředků. Plochy zařazené do rekultivace byly značně devastovány navážkami inertního materiálu. V rámci technické rekultivace zahájené v roce 1997 byly provedeny terénní úpravy, vybudovány dva odvodňovací příkopy a potřebné obslužné komunikace.
Žadatel:Důl Kohinoor, a.s.Předpokládané náklady:2 500 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:15Konaném dne:20.10.2004

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-010-SU0087Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:30.09.2005Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Rekultivace Centrum - Kolumbus pěstební péče2005 - 2008
Aktuální cena (vč. DPH):2 451 905 KčZhotovitel:Rekultivace Dubí s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-010-VU0091Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:05.04.2006Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Centrum - Kolumbus pěstební péče2005 - 2008
Aktuální cena (vč. DPH):140 242 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

zavřít okno