Základní informace o projektu

Ident. číslo:547Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Sanace a rekultivace "Severní svahy" 1.UČS
Popis projektu:Projekt řeší sanaci a rekultivaci území. Způsob sanace spočívá v úpravě vodního režimu a v terenních úpravách, které umožní dokončení rozpracované stavby.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:145 750 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:4Konaném dne:25.11.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0021Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:08.03.2005Termín plnění:30.06.2005
Název smlouvy:Supervize Sanace a rekultivace 'Severní svahy' 1.UČS
Aktuální cena (vč. DPH):198 801 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0057Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:29.10.2004Termín plnění:31.05.2005
Název smlouvy:Sanace a rekultivace 'Severní svahy' 1.UČS
Aktuální cena (vč. DPH):15 831 802 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

zavřít okno