Základní informace o projektu

Ident. číslo:546Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Provedení neodkladných zabezpečovacích prací - Sanace sesuvů na svazích bývalého lomu Dukla- ČSM pod silnicí č.III/01319 Pozorka - Mstišov
Popis projektu:Důvodem sanačních opatření je vyhlášení havarijního ohrožení silnice v uvedeném úseku. V podmínkách řešení lokality se tento faktor spojuje i s likvidací ekologických škod vyvolaných báňskou těžební činností v tomto mikroregionu. V současné době je realizace díla dokončena.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:18 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:8Konaném dne:30.05.2003

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0022Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:05.05.2004Termín plnění:30.11.2004
Název smlouvy:Supervize Provedení neodkladných zabezpečovacích prací - Sanace sesuvů na svazích bývalého lomu Dukla- ČSM pod silnicí č.III/01319 Pozorka - Mstišov
Aktuální cena (vč. DPH):296 190 KčZhotovitel:GSP s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0054Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:16.01.2004Termín plnění:30.11.2004
Název smlouvy:Provedení neodkladných zabezpečovacích prací - Sanace sesuvů na svazích bývalého lomu Dukla- ČSM pod silnicí č.III/01319 Pozorka - Mstišov
Aktuální cena (vč. DPH):14 878 160 KčZhotovitel:EKOSTAVBY Louny s.r.o.

zavřít okno