Základní informace o projektu

Ident. číslo:545Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Odvrácení havarijního stavu v lokalitě bývalých dolů Barbora a Otakar
Popis projektu:Prováděná stavba upřednostňuje aplikaci osvědčených metod klasické stavební a báňské sanace s maximálním účelovým využitím místních stavebních hmot, při minimalizaci ekologických zátěží způsobených stavbou.Realizační činnost je situována do 3 vzájemně propojených sesuvných úseků: -východní část předělu Otakar-Barbora -jihozápadní svah pod košťanským hřbitovem -jihovýchodní svah pod košťanským hřbitovem
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:150 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:4Konaném dne:25.11.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0011Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:30.07.2003Termín plnění:31.10.2005
Název smlouvy:Odvrácení havarijního stavu v lokalitě bývalých dolů Barbora a Otakar
Aktuální cena (vč. DPH):160 459 735 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0052Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:10.06.2005Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize 'SD Barbora a Otakar – sanace provedení dodatečných stavebních prací'
Aktuální cena (vč. DPH):58 869 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0008Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:08.10.2003Termín plnění:31.10.2005
Název smlouvy:Supervize Odvrácení havarijního stavu v lokalitě bývalých dolů Barbora a Otakar
Aktuální cena (vč. DPH):2 731 378 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0080Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:08.03.2005Termín plnění:
Název smlouvy:SD Barbora a Otakar – sanace provedení dodatečných stavebních prací
Aktuální cena (vč. DPH):11 891 974 KčZhotovitel:Vodohospodářské stavby společnost s ručením omezeným

zavřít okno