Základní informace o projektu

Ident. číslo:544Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Prunéřov IX A
Popis projektu:Projekt řeší část výsypky Prunéřov formou sanace území - terénních úprav, odvodněním s vybudováním dvou retenčních nádrží pro zachycení povrchových srážkových vod a vybudování obslužných cest pro zpřístupnění a využití území na ploše 79,6 ha. Realizace je v současné době dokončena
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:47 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:3Konaném dne:09.08.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0007Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:16.09.2003Termín plnění:28.02.2004
Název smlouvy:Supervize rekultivace Prunéřov IX
Aktuální cena (vč. DPH):381 032 KčZhotovitel:BOHEMIAPLAN s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0007Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:30.05.2003Termín plnění:31.12.2003
Název smlouvy:Rekultivace Prunéřov IX
Aktuální cena (vč. DPH):21 366 592 KčZhotovitel:Rekultivační výstavba Most a.s.

zavřít okno