Základní informace o projektu

Ident. číslo:542Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Sanace přemostění Bíliny
Popis projektu:Stavba řeší odstranění betonového mostu, kde byly umístěny pásové odtahy na Radovesickou výsypku a uvolnění plochy po důlní činnosti.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:81 960 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z vlastních zdrojů, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:67 735 537 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno