Základní informace o projektu

Ident. číslo:541Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Obora Radovesice
Popis projektu:V návaznosti na lesopark Radovesice doporučujeme zřízení obory ve které by byla chována vybraná lesní zvěř. Obora o rozloze cca 500 ha by měla být oplocená. Přístup budou umožňovat cyklostezky a komunikace, které budou propojeny s celým areálem na Radovesické výsypce. V tomto místě bude vybudováno i stravovací a sociální zařízení. Proto bude nutno do tohoto území přivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:60 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:V návaznosti na lesopark Radovesice doporučujeme zřízení obory ve které by byla chována vybraná lesní zvěř. Obora o rozloze cca 500 ha by měla být oplocená. Přístup budou umožňovat cyklostezky a komunikace, které budou propojeny s celým areálem na Radovesické výsypce. V tomto místě bude vybudováno i stravovací a sociální zařízení. Proto bude nutno do tohoto území přivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:60 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno