Základní informace o projektu

Ident. číslo:540Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Bílina - třetihorní arboretum
Popis projektu:Plocha je situována u starší výsypky Větrák na lesnické rekultivaci. Nsachází se zde malá vodní plocha s mokřadem, která je ideálním ekotopem připomínajícím éru třetihorního vzniku ložisek hnědého uhlí. Projekt je konzultován po odborné stránce s pracovištěm UK Praha. Předpokládá se založení na menší ploše a postupné rozšiřování. Doporučujeme nejprve založení a zapěstování porostů a teprve později zpřístupnění veřejnosti. Plocha bude mít vazbu na zamýšlenou naučnou stezku a cyklotrasu podél jižních svahů lomu Bílina s vyhlídkou na aktivní lom.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:1 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Plocha je situována u starší výsypky Větrák na lesnické rekultivaci. Nsachází se zde malá vodní plocha s mokřadem, která je ideálním ekotopem připomínajícím éru třetihorního vzniku ložisek hnědého uhlí. Projekt je konzultován po odborné stránce s pracovištěm UK Praha. Předpokládá se založení na menší ploše a postupné rozšiřování. Doporučujeme nejprve založení a zapěstování porostů a teprve později zpřístupnění veřejnosti. Plocha bude mít vazbu na zamýšlenou naučnou stezku a cyklotrasu podél jižních svahů lomu Bílina s vyhlídkou na aktivní lom.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno