Základní informace o projektu

Ident. číslo:539Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Pokrok VII.
Popis projektu:Náplní akce je rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky POKROK. Účelem rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 91,61 ha.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:90 832 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0141Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:17.12.2007Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Supervize Rekultivace výsypky Pokrok VII. technická rekultivace
Aktuální cena (vč. DPH):2 121 227 KčZhotovitel:ECOCONSULT PONS spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0175Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:23.01.2008Termín plnění:31.12.2008
Název smlouvy:Rekultivace výsypky Pokrok VII. technická rekultivace
Aktuální cena (vč. DPH):101 824 210 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno