Základní informace o projektu

Ident. číslo:529Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Rekultivace Radovesické výsypky XIII. - HTÚ
Popis projektu:Náplní akce je biologická rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Radovesice. Účelem biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 95,40 ha. Projekt řeší odvodnění, cestní síť a biologickou rekultivaci po provedených terénních úpravách.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:156 284 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0168Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.11.2008Termín plnění:31.03.2010
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výsypky XIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):2 290 829 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0198Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.01.2009Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky XIII.etapa
Aktuální cena (vč. DPH):168 787 662 KčZhotovitel:HOCHTIEF VSB a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0309Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.01.2011Termín plnění:31.10.2011
Název smlouvy:Rekultivace Radovesické výsypky XIII. - technická rekultivace - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):33 957 816 KčZhotovitel:HOCHTIEF CZ a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0269Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:20.01.2011Termín plnění:31.10.2011
Název smlouvy:Supervize Rekultivace Radovesické výspyky XIII. etapa - technická rekultivace - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):679 729 KčZhotovitel:SCES-Group spol. s r.o.

zavřít okno