Základní informace o projektu

Ident. číslo:521Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekultivace Březno XVI. - HTÚ
Popis projektu:Náplní projektu je rekultivace na výsypce Březno. Celková plocha rekultivace činí 38 ha, z toho bude na rozloze 25 ha lesnická rekultivace, 312 ha zemědělská rekultivace, odvodňovací příkopy 0,06 ha. Celkem bude odkopáno a následně uloženo do nehutněných násypů 159 tis. m3.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:97 692 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0299Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.10.2010Termín plnění:30.09.2011
Název smlouvy:Technická rekultivace Březno XVI.
Aktuální cena (vč. DPH):97 678 697 KčZhotovitel:REKULTIVACE Ústí nad labem s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0268Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:04.01.2011Termín plnění:30.09.2011
Název smlouvy:Supervize Technická rekultivace Březno XVI.
Aktuální cena (vč. DPH):1 876 800 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

zavřít okno