Základní informace o projektu

Ident. číslo:519Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekultivace Březno XVIII.
Popis projektu:Náplní akce je rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky BŘEZNO. Účelem rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 54,09 ha.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:31 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Projekt realizován z finanční rezervy, lze vyřadit z Koncepce.
Popis:
Správní povolení:
Vlastnické vztahy k pozemkům:
Skladba stavebních objektů:
Rozpočtové náklady bez DPH:25 785 123 Kč
Poznámka k nákladům:
Podmínky vyhlášení:

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno