Základní informace o projektu

Ident. číslo:518Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekultivace Merkur XIX. - HTÚ
Popis projektu:Náplní projektu je rekultivace na výsypce Březno. Celková plocha rekultivace činí 74 ha, z toho bude na rozloze 41 ha lesnická rekultivace, 32 ha zemědělská rekultivace, odvodňovací příkopy 0,17 ha. Celkem bude odkopáno a následně uloženo do nehutněných násypů 307 tis. m3.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:104 208 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:36Konaném dne:29.10.2009

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0298Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.10.2010Termín plnění:30.09.2011
Název smlouvy:Technická rekultivace Merkur XIX
Aktuální cena (vč. DPH):104 762 870 KčZhotovitel:OHL ŽS a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0267Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:13.01.2011Termín plnění:30.09.2011
Název smlouvy:Supervize Technická rekultivace Merkur XIX.
Aktuální cena (vč. DPH):1 798 800 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

zavřít okno