Základní informace o projektu

Ident. číslo:516Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekultivace Merkur XVII.
Popis projektu:Náplní akce je rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky MERKUR. Účelem rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hospodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 67,49 ha.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:170 252 400 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0290Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:25.11.2011Termín plnění:31.12.2011
Název smlouvy:Supervize Technická rekultivace Merkur XVII. - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):90 127 KčZhotovitel:Důlní bezpečnost s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0332Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:22.11.2011Termín plnění:31.12.2011
Název smlouvy:Technická rekultivace Merkur XVII. - dodatečné stavební práce
Aktuální cena (vč. DPH):4 506 395 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0230Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.10.2010Termín plnění:
Název smlouvy:Supervize Technická rekultivace Merkur XVII
Aktuální cena (vč. DPH):2 154 660 KčZhotovitel:Důlní bezpečnost s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0245Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:18.06.2010Termín plnění:31.03.2011
Název smlouvy:Technická rekultivace Merkur XVII
Aktuální cena (vč. DPH):27 535 310 KčZhotovitel:Stavební společnost Jaroslav Oršuliak

zavřít okno