Základní informace o projektu

Ident. číslo:514Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Rekultivace Prunéřov IX. B
Popis projektu:Náplní akce je rekultivace území, které tvoří část nejvyšší etáže výsypky Prunéřov. Účelem technické a biologické rekultivace, která zahrnuje lesnickou a zemědělskou rekultivaci, je uvedení dotčených ploch po povrchové těžbě hnědého uhlí do plánovaného stavu podle souhrnného plánu sanace a rekultivace tak, aby je bylo možno začlenit do okolní krajiny a využívat k hosodářským a ostatním účelům. Plocha rekultivace je 129,66 ha.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:97 795 200 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:25Konaném dne:16.10.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-VU0249Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:06.05.2010Termín plnění:31.05.2011
Název smlouvy:Supervize Technická rekultivace Prunéřov IX. b
Aktuální cena (vč. DPH):1 900 800 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-007-SU0288Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:28.05.2010Termín plnění:31.05.2011
Název smlouvy:Technická rekultivace Prunéřov IX. b
Aktuální cena (vč. DPH):20 253 158 KčZhotovitel:ZKZ Chomutov s.r.o.

zavřít okno