Základní informace o projektu

Ident. číslo:511Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rekreační zóna Čachovice
Popis projektu:Před započetím těžby hnědouhelných dolů zde existovala obec Čachovice. Nacházela se v místesch dnešních rekultivačních sadů. Toto území má velký potenciál rozvoje rekreace s ohledem na přímou návaznosti na Nechranickou přehradu a rekultivační plochy. Území je geomechanicky stabilizované a zapojené do okolní krajiny. Navrhujeme zde vznik rekreačně-obytného prostoru. Je nutno realizovat přeložku vedení VVN v délce 2,1 km. Na hranici území je třeba přivést inženýrské sítě.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:36 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Před započetím těžby hnědouhelných dolů zde existovala obec Čachovice. Nacházela se v místesch dnešních rekultivačních sadů. Toto území má velký potenciál rozvoje rekreace s ohledem na přímou návaznosti na Nechranickou přehradu a rekultivační plochy. Území je geomechanicky stabilizované a zapojené do okolní krajiny. Navrhujeme zde vznik rekreačně-obytného prostoru. Je nutno realizovat přeložku vedení VVN v délce 2,1 km. Na hranici území je třeba přivést inženýrské sítě.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:36 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno