Základní informace o projektu

Ident. číslo:510Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace potoka Hačka
Popis projektu:Tento potok protéká územím východně od budoucího jezera zbytkové jámy lomu Libouš. Hačka by měla v budoucnu být využita pro napouštění tohoto jezera vodou čerpanou z Ohře a do Hačky přivedenou Podkrušnohorským přivaděčem. Doporučujeme provedení revitalizace tohoto potoka, které bude spočívat ve vyčištění koryta, úpravě břehů a břehových porostů a dosázení dřevin nových. Délka toku určená k revitalizaci cca 5 km.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:5 400 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Tento potok protéká územím východně od budoucího jezera zbytkové jámy lomu Libouš. Hačka by měla v budoucnu být využita pro napouštění tohoto jezera vodou čerpanou z Ohře a do Hačky přivedenou Podkrušnohorským přivaděčem. Doporučujeme provedení revitalizace tohoto potoka, které bude spočívat ve vyčištění koryta, úpravě břehů a břehových porostů a dosázení dřevin nových. Délka toku určená k revitalizaci cca 5 km.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:5 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno