Základní informace o projektu

Ident. číslo:505Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Obora Pokrok
Popis projektu:V prostoru lesních porostů na starší Osecké výsypce a výsypce Pokrok bude zřízena obora o výměře cca 50 ha. Počítá se s opločením areálu, přípravou území pro objekty údržby a rekonstrukcí přístupové cesty. Obora je v docházkové vzdálenosti od Duchcova.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:24 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:V prostoru lesních porostů na starší Osecké výsypce a výsypce Pokrok bude zřízena obora o výměře cca 50 ha. Počítá se s opločením areálu, přípravou území pro objekty údržby a rekonstrukcí přístupové cesty. Obora je v docházkové vzdálenosti od Duchcova.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:24 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno