Základní informace o projektu

Ident. číslo:504Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Lesopark Radovesice
Popis projektu:Poměrně rozsáhlá plocha cca 180 ha je navržena na rozpracovaných rekultivačních akcích Radovesice II, IV a VI. Má vazbu na lesopark Bezovka, který je využíván obyvateli Bíliny pro krátkodobou rekreaci. Systém pěších tras a cyklostezek využívá stávajících obslužných komunikací. Počítá se s doplněním skupin vysoké zeleně a vybavením území drobnou architekturou (odpočívky apod.).
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:12 360 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Poměrně rozsáhlá plocha cca 180 ha je navržena na rozpracovaných rekultivačních akcích Radovesice II, IV a VI. Má vazbu na lesopark Bezovka, který je využíván obyvateli Bíliny pro krátkodobou rekreaci. Systém pěších tras a cyklostezek využívá stávajících obslužných komunikací. Počítá se s doplněním skupin vysoké zeleně a vybavením území drobnou architekturou (odpočívky apod.).
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:12 360 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno