Základní informace o projektu

Ident. číslo:501Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Komunikace Bílina - Braňany
Popis projektu:Stavba řeší rekonstrukci komunikace mezi Bílinou a Braňany, která je z minulosti poškozena provozem dolové techniky. Délka komunikace je 7 430 m.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:36 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stavba řeší rekonstrukci komunikace mezi Bílinou a Braňany, která je z minulosti poškozena provozem dolové techniky. Délka komunikace je 7 430 m.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:36 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno