Základní informace o projektu

Ident. číslo:500Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Komunikace Bílina - PZ Jirásek Jih
Popis projektu:Stavba řeši rekonstrukci komunikace mezi Bílinou a navrhovanou průmyslovou zónou Jirásek, která je z minulosti poškozena provozem dolové techniky. Délka komunikace je 960 m.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:12 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stavba řeši rekonstrukci komunikace mezi Bílinou a navrhovanou průmyslovou zónou Jirásek, která je z minulosti poškozena provozem dolové techniky. Délka komunikace je 960 m.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:12 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno