Základní informace o projektu

Ident. číslo:499Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Rekultivační arboretum Radovesice
Popis projektu:S jeho zřízením se počítá na dvou plochách - část sever a část jih, v ploše Radovesická výsypka X. etapa a XII. etapa, v prostoru budoucích lesnických rekultivací a navržené i stávající vodní plochy. Území byla vybrána s ohledem na jejich různorodou expozici svahů, různé vlhkostní poměry a relativně chráněnou polohu vzhledem ke konfiguraci terénu. Obě plochy budou mít vazbu na navrženou síť cyklotras. Mělo by poukázat na specifikaci lesnických rekultivací na výsypkách a zaměřit se na domácí dřeviny s vazbou na České středohoří.
Žadatel:BílinaPředpokládané náklady:2 100 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:S jeho zřízením se počítá na dvou plochách - část sever a část jih, v ploše Radovesická výsypka X. etapa a XII. etapa, v prostoru budoucích lesnických rekultivací a navržené i stávající vodní plochy. Území byla vybrána s ohledem na jejich různorodou expozici svahů, různé vlhkostní poměry a relativně chráněnou polohu vzhledem ke konfiguraci terénu. Obě plochy budou mít vazbu na navrženou síť cyklotras. Mělo by poukázat na specifikaci lesnických rekultivací na výsypkách a zaměřit se na domácí dřeviny s vazbou na České středohoří.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:2 100 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno