Základní informace o projektu

Ident. číslo:498Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Likvidace zatrubnění vodotečí na výsypce Jirásek
Popis projektu:Stávající zatrubněné části odvodňovacích příkopů na plochách rekultivací výsypky Jirásek a na přilehlé ploše Radovesice I v délkách 525 m, 120 m a 197 m budou řešeny v otevřených příkopech.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:4 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stávající zatrubněné části odvodňovacích příkopů na plochách rekultivací výsypky Jirásek a na přilehlé ploše Radovesice I v délkách 525 m, 120 m a 197 m budou řešeny v otevřených příkopech.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:4 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno