Základní informace o projektu

Ident. číslo:497Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Plochy ponechané přirozené sukcesi - výzkum Radovesice
Popis projektu:Jedná se o dvě plochy Radovesická výsypka XVII. etapa. Blíže jsou popsány v rekultivační části. Měly by sloužit pro vědecká sledování primární sukcese na výsypkových stanovištích. V takovém plošném rozsahu v jakém jsou navržena, jsou v našich podmínkách naprosto unikátní. Celková plocha obou částí je 53,4 ha.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:1 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o dvě plochy Radovesická výsypka XVII. etapa. Blíže jsou popsány v rekultivační části. Měly by sloužit pro vědecká sledování primární sukcese na výsypkových stanovištích. V takovém plošném rozsahu v jakém jsou navržena, jsou v našich podmínkách naprosto unikátní. Celková plocha obou částí je 53,4 ha.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:1 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno