Základní informace o projektu

Ident. číslo:496Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Příprava území a STV pro ekofarmu Pokrok
Popis projektu:Vybudovat na výsypce Pokrok ekofarmu, jejíž posláním bude péče o rekultivované pozemky (sečení travních porostů, údržba lesa), zároveň podpora agroturistiky v tomto území. Realizace tohoto záměru by měla umožnit návštěvníkům poznávat život na venkově, dětské populaci bližší seznámení s hospodářskými zvířaty, osvojovat si jízdu na koni a další. Jeho předpokládaná rozloha bude cca 100 ha. Do tohoto území bude nutné přivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat. Předpokládáme vybudování parkoviště o kapcitě cca 100 vozidel.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:6 600 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Vybudovat na výsypce Pokrok ekofarmu, jejíž posláním bude péče o rekultivované pozemky (sečení travních porostů, údržba lesa), zároveň podpora agroturistiky v tomto území. Realizace tohoto záměru by měla umožnit návštěvníkům poznávat život na venkově, dětské populaci bližší seznámení s hospodářskými zvířaty, osvojovat si jízdu na koni a další. Jeho předpokládaná rozloha bude cca 100 ha. Do tohoto území bude nutné přivést vodu, elektrickou energii a území odkanalizovat. Předpokládáme vybudování parkoviště o kapcitě cca 100 vozidel.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:6 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno