Základní informace o projektu

Ident. číslo:495Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Braňany - ochranný zelený pás
Popis projektu:Pás je navržen pro ochranu obce Braňany před negativními vlivy těžby při postupu lomu Bílina. Je doplněním stávajících vzrostlých porostů v místě dřívější zemědělské rekultivace. Jeho minimální požadovaná šíře je 15 m a celková výměra obou částí 1,05 ha. Pro dosažení požadované funkčnosti je třeba začít s realizací co nejdříve.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:3 360 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Pás je navržen pro ochranu obce Braňany před negativními vlivy těžby při postupu lomu Bílina. Je doplněním stávajících vzrostlých porostů v místě dřívější zemědělské rekultivace. Jeho minimální požadovaná šíře je 15 m a celková výměra obou částí 1,05 ha. Pro dosažení požadované funkčnosti je třeba začít s realizací co nejdříve.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:3 360 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno