Základní informace o projektu

Ident. číslo:493Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace přeložky Lukovského potoka
Popis projektu:Přeložka potoka je vedena po svahu a začíná nad Štěpánovem u nádrže a končí zaústěním do Mukovského potoka. Revitalizovaná bude část od Štěpánova po silnici do Mukova. Délka upravované části je 2,5 km. Opevnění koryta přeložky potoka je betonovými trárnicemi. Toto betonové opevnění bude likvidováno a to jak ve svahu, tak i ve dně. Dno a pata svahů koryta budou opevněny štěrkovým pohozem. Břehový porost bude doplněn o keřové patro. Okolí nádrže ve Štěpánově bude doplněno o výsadbu dřevin. Po zprovoznění celé linie odvodnění při jihovýchodním okraji Radovesické výsypky by bylo vhodné část trvalých průtoků Lukovského potoka převést na výsypku.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:9 480 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Přeložka potoka je vedena po svahu a začíná nad Štěpánovem u nádrže a končí zaústěním do Mukovského potoka. Revitalizovaná bude část od Štěpánova po silnici do Mukova. Délka upravované části je 2,5 km. Opevnění koryta přeložky potoka je betonovými trárnicemi. Toto betonové opevnění bude likvidováno a to jak ve svahu, tak i ve dně. Dno a pata svahů koryta budou opevněny štěrkovým pohozem. Břehový porost bude doplněn o keřové patro. Okolí nádrže ve Štěpánově bude doplněno o výsadbu dřevin. Po zprovoznění celé linie odvodnění při jihovýchodním okraji Radovesické výsypky by bylo vhodné část trvalých průtoků Lukovského potoka převést na výsypku.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:9 480 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno