Základní informace o projektu

Ident. číslo:490Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Lýskovického potoka
Popis projektu:Stávající trasa Lýskovického potoka od okraje Radovesické výsypky po soutok se Štrbickým potokem v délce 950 m bude revitalizována. Revitalizace spočívá v odstranění betonového opevnění, otevření zatrubněné části toku v délce 70 m, úpravě stávajících objektů na toku. Součástí revitalizace bude úprava a doplnění břehových porostů.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:4 200 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stávající trasa Lýskovického potoka od okraje Radovesické výsypky po soutok se Štrbickým potokem v délce 950 m bude revitalizována. Revitalizace spočívá v odstranění betonového opevnění, otevření zatrubněné části toku v délce 70 m, úpravě stávajících objektů na toku. Součástí revitalizace bude úprava a doplnění břehových porostů.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:4 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno