Základní informace o projektu

Ident. číslo:487Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace příkopu nad PZ Bílina
Popis projektu:Stávající příkop podél cesty při západním okraji výsypky Radovesice (nad průmyslovou zónou Bílina) bude v délce 520 m revitalizován, včetně sedimentační nádrže nad silnicí. Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění, v doplnění břehových porostů a v úpravě sedimentační nádrže včetně odtokového objektu.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:3 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stávající příkop podél cesty při západním okraji výsypky Radovesice (nad průmyslovou zónou Bílina) bude v délce 520 m revitalizován, včetně sedimentační nádrže nad silnicí. Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění, v doplnění břehových porostů a v úpravě sedimentační nádrže včetně odtokového objektu.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:3 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno