Základní informace o projektu

Ident. číslo:486Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Revitalizace Radčického potoka před zaústěním
Popis projektu:Stávající zbytek Radčického potoka před zaústěním do řeky Bíliny bude v délce 1 220 m revitalizován. Zatrubněná část koryta délky 910 m bude otevřena, betonové objekty na toku budou likvidovány. V nové úpravě trasy a nivelety toku bude úprava a doplnění břehových porostů a stávající zaústění budou upraveny do přírodě blízkému stavu.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:4 920 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Stávající zbytek Radčického potoka před zaústěním do řeky Bíliny bude v délce 1 220 m revitalizován. Zatrubněná část koryta délky 910 m bude otevřena, betonové objekty na toku budou likvidovány. V nové úpravě trasy a nivelety toku bude úprava a doplnění břehových porostů a stávající zaústění budou upraveny do přírodě blízkému stavu.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:4 920 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno