Základní informace o projektu

Ident. číslo:485Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Rozhledna Málkov
Popis projektu:Záměrem je vybudování vyhlídky (rozhledny) na území výsypek lomu Libouš - části Merkur, situované jižně od obce Málkov. Doporučujeme vybudovat tuto rozhlednu na severních svazích lomu. Vyhlídka by měla umožnit nejenom pohled na Krušné hory a na revitalizované území lomu Libouš. Vyhlídka bude dostupná z veřejné komunikace III a účelové komunikace A. Do doby jejich vybudování bude zřízena k této rozhledně pěší turistická cesta v délce 2,5 km a součástí vyhlídky budou informační tabule, lavičky pro odpočinek návštěvníků s jednoduchými přístřešky chránícími před nepohodou.
Žadatel:Severočeské doly a.s.Předpokládané náklady:6 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 7/2010.
Popis:Umístění rozhledny bylo vybíráno s ohledem na dvojí užití – v rámci provozu dolu a po ukončení provozu dolu. Stavba se nachází na hraně důlního prostoru, v místě, které není určeno k přímé těžbě. Rozhledna má betonovou podstavu. Z ní vyrůstá prostorová konstrukce z prefabrikovaných betonových prvků do výšky 31,64 metrů (30,44 metrů výška podlahy vyhlídkové plošiny). Na vrcholu rozhledny je umístěn 10 m stožár pro technická zařízení sloužící provozu dolu (antény rádiové sítě, termokamera atd.). Půdorysný tvar věže je čtverec o rozměru 6,0x6,0m na osu nosné konstrukce.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 20.12.2010, prodlouženo do 3/2015.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích Severočeských dolů a.s.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:12 788 625 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2014. Náklady jsou uznatelné v celé výši s výjimkou vrchní stavby (cca 3,7 mil. Kč).
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a zajištění stavebního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno