Základní informace o projektu

Ident. číslo:482Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Středisko Starý Most a arboretum
Popis projektu:Navazující rekultivované plochy lom Most - vnitřní výsypka III. etapa, lom Most - svahy, jižní část, na upravené okolí Děkanského kostela a zbylé části starého Mostu jsou optimálním prostorem pro rekreaci a sport. Území je přístupné z hlavní příjezdové komunikace I/13, místními komunikacemi Most - Braňany od Děkanského kostela nebo od muzea Most plánovaným zpřístupněním zóny technických památek. Parkoviště pro předpokládaný počet navštěvníků lze vybudovat v blízkosti uvedených místních komunikací. Řešeny jsou přístupové cesty přímo v uvedených rekultivovaných plochách a nejblíže k jezeru Most. Zájmové území je tím zpřístupněno pěším i cyklistům s návazností na plánovaný cykloturistický okruh kolem Mostu. Pro potřebu areálu je možné využít připojení vodovodu, přenosu elektřiny, přepravu plynu a rozvodu tepelné energie z nedalekého areálu starého Mostu. Významné záměry v JV zóně jezera Most již byly v r. 2005 - 2006 schváleny meziresortní komisí k financování (projektová příprava i realizace) - např. MiniMost, přístaviště, hlavní komunikační napojení a přivedení inž. sítí.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:29 700 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Zadávací dokumentace stavby z 5/2010.
Popis:Výstavba arboreta zahrnuje především lesotechnickou rekultivaci území a dále vybudování příjezdových komunikací a parkovacích ploch, štěrkových cest, vybudování vodoteče s dvěmi jezírky a dále zahrnuje napojení území na inženýrské sítě. Hlavním prvkem arboreta je flóra třetihorního období, kdy se v této oblasti tvořila transformací zeleně uhelná sloj. Nedílnou součástí arboreta bude i geologická expozice, zahrnující přehlídku velkých exponátů hornin typických pro oblast Mostecka, a dále památková expozice, zahrnující vybrané dochované historické artefakty (portály, náhrobky, sochy apod.) pocházející především z obcí zaniklých vlivem těžební činnosti v regionu.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 5.10.2010, NPM 12.11.2010, a stavební povolení ze dne 3.5.2013, NPM 23.5.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemích města Most (stavebník) a PKÚ.
Skladba stavebních objektů:01 Hrubé terénní úpravy 02 Cesty, komunikace a zpevněné plochy 03 Vegetační kryt 04 Následná desetiletá péče 05 Vodohospodářské úpravy (umělá vodoteč) 06 Zásobení vodou 07 Kanalizace a odpadové hospodářství 08 Rozvod závlahové vody 09 Oplocení 10 Silnopro
Rozpočtové náklady bez DPH:67 595 724 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2010. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:26Konaném dne:22.11.2006

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0047Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:13.03.2008Termín plnění:31.12.2016
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Středisko Starý Most a arboretum'
Aktuální cena (vč. DPH):1 705 850 KčZhotovitel:ARTECH

zavřít okno