Základní informace o projektu

Ident. číslo:481Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Jezero Most - oddychová pobřežní zóna
Popis projektu:Projekt je složen ze tří částí - pláže, plovoucího mola a stabilizačních opatření přístaviště.
Žadatel:MostPředpokládané náklady:65 160 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 8/2012.
Popis:Jedná se o úpravu pláží , sportoviště na plážový volejbal a stolní tenis a umístění dětského hřiště. Vzhledem ke stávajícímu sklonu pozemku jsou navrženy pro písčité pláže tři úrovně pozemku se sklonem do 2%. Mezi jednotlivými úrovni jsou navrženy palisády - kombinace dřevěných a betonových prvků, včetně vyrovnávacích betonových schodišť. Na dětské hřiště jsou navrženy certifikované dětské prvky - dřevěné prolézačky, houpačky , pružinové prvky, lanové prvky, včetně krátké lanovky. Dále je navržen dřevěný altán, infopanel a trojramenné lavice pro doprovod dětí. Dětské hřiště bude oploceno. Jsou navrženy čtyři hrací plochy pro plážový volejbal. Pro doplnění sportoviště u pláží jsou navrženy čtyři betonové typové stoly na stolní tenis. Převlékárny jsou navrženy jako jednoduché dřevěné stavby bez zastřešení. Navržená trasa cyklostezky vede po stávající obslužné komunikaci , jejichž povrch se pouze upraví a provede se asfaltový koberec.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 2.4.2012, NPM 10.5.2012; stavební povolení (SO 01 a 03) ze dne 19.7.2013, NPM 8.8.2013; a stavební povolení (SO 02) ze dne 23.7.2013, NPM 10.8.2013.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemku PKÚ - možnost realizace řešena smlouvou.
Skladba stavebních objektů:SO 01 - Pláže – úprava pláží , dětské a sportovní hřiště, plocha pro stánky, převlékárny SO 02 - Komunikace - cyklostezka, chodníky, čerpací stanice a výtlak pro odvodnění komunikace SO 03 - Hrubé terénní úpravy
Rozpočtové náklady bez DPH:36 978 339 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2012. Náklady jsou uznatelné v celé výši.
Podmínky vyhlášení:Zpracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb. a aktualizace rozpočtu.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:46Konaném dne:08.11.2016

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0054Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:13.03.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Jezero Most - pláže'
Aktuální cena (vč. DPH):2 246 886 KčZhotovitel:Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0400Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:10.09.2018Termín plnění:17.11.2018
Název smlouvy:Supervize překlenovací - jezero Most
Aktuální cena (vč. DPH):227 722 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0395Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:19.12.2018Termín plnění:24.07.2020
Název smlouvy:Supervize pokračování Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže
Aktuální cena (vč. DPH):230 747 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0379Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:23.03.2018Termín plnění:08.09.2018
Název smlouvy:Supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště
Aktuální cena (vč. DPH):185 856 KčZhotovitel:AZ Consult spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0419Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.02.2018Termín plnění:24.06.2020
Název smlouvy:Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže
Aktuální cena (vč. DPH):20 064 114 KčZhotovitel:HERKUL a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0386Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:14.06.2018Termín plnění:24.07.2020
Název smlouvy:Supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I - pláže
Aktuální cena (vč. DPH):348 480 KčZhotovitel:GEOtest a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0435Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:14.12.2018Termín plnění:06.03.2020
Název smlouvy:Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II - plovoucí zařízení (mola)
Aktuální cena (vč. DPH):39 552 024 KčZhotovitel:Metrostav a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0398Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:18.02.2019Termín plnění:06.04.2020
Název smlouvy:Supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část II - plovoucí zařízení (mola)
Aktuální cena (vč. DPH):116 547 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0133Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:16.11.2017Termín plnění:07.12.2017
Název smlouvy:Projekt supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště
Aktuální cena (vč. DPH):29 766 KčZhotovitel:4G consite s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-XU0139Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:13.03.2018Termín plnění:03.04.2018
Název smlouvy:Projekt supervize Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část I. - pláže
Aktuální cena (vč. DPH):24 684 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0420Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:06.02.2018Termín plnění:30.09.2018
Název smlouvy:Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – část III – stabilizační opatření přístaviště
Aktuální cena (vč. DPH):16 826 296 KčZhotovitel:HERKUL a.s.

zavřít okno