Základní informace o projektu

Ident. číslo:479Priorita dle 2. aktualizace:1
Název:Crossový areál Místo - Málkov
Popis projektu:Koncepce areálu (Crossový areál Místo - Málkov) obsahuje závodní tratě (motokrosové, autokrosové, motokárové a tratě dalších alternativních disciplín), depo a závodní zázemí (plocha pro jezdce, recepce a sociální zázemí jezdců), organizační zázemí (řícící věž, kanceláře, press centrum), hlavní tribunu (divácká tribuna, prostory V.I.P. a restaurace, bufety, sociální zázemí pro diváky), technické zázemí trati, závodů a areálu (byt správce, stanoviště RZS a ZP a HZS, dílny a garáže obslužné techniky, sociální část pro personál), parkoviště diváků (stání vozidel auto, moto, bus, recepce a sociální část pro diváky), přírodní tribunu pro diváky (valy pro sezení, zpevněné plochy pro bufety - stánky, CH-WC), občerstvení (stánky - bufety), chemické WC pro diváky, ostatní využití a vybavenost (střelnice, plocha a trať pro kolečkové brusle a lyže, oplocení areálu, zázemí ostrahy areálu).
Žadatel:MístoPředpokládané náklady:160 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Dokumentace pro zadání stavby z 12/2011.
Popis:Záměr počítá s vybudování crossového areálu. Koncepce areálu obsahuje závodní tratě, depo a závodní zázemí, parkoviště diváků, přírodní tribunu, obslužné komunikace a ostatní vybavenost. Areál bude oplocen. Uvnitř areálu bude retenční nádrž pro vodní sporty a jako zdroj závlahové vody. Prostor navrhovaného areálu se nachází v území v minulosti postiženém těžební činností (severní výběžek lomu Prunéřov) a následně ukládáním popílků z elektrárny Prunéřov. Nakonec byl prostor přesypán převýšenou výsypkou lomu Libouš.
Správní povolení:Územní rozhodnutí ze dne 22.10.2009, NPM 2.12.2009 (platnost vypršela); vodoprávní povolení ze dne 24.9.2010, NPM 20.10.2010 (platnost vypršela) a stavební povolení ze dne 1.11.2010, NPM 23.11.2010 (platnost vypršela).
Vlastnické vztahy k pozemkům:Stavba se nachází na pozemcích obce (stavebník) a PF - nutný převod na ostatní plochu .
Skladba stavebních objektů:SO 101 Hrubé terénní úpravy / SO 102 Dráha se živičným povrchem SO 103 Dráha s nezpevněným povrchem SO 106 Bicross / SO 107 Zkušební dráhy SO 108 Obslužné komunikace a zpevněné plochy SO 110 Depo / SO 111 Svahová tribuna SO 112 Konečné terénní úpravy SO
Rozpočtové náklady bez DPH:140 769 424 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet v cenové úrovni roku 2011. Náklady jsou uznatelné v celé výši (neuznatelné náklady byly vyňaty, nebudou realizovány).
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., aktualizace rozpočtu a zajištění správních povolení. O dalším osudu projektu bude rozhodovat zastupitelstvo obce (požadavek na další prostředky pro definitivní přípravu PD).

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0064Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:07.07.2008Termín plnění:31.12.2009
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Crossový areál Místo - Málkov'
Aktuální cena (vč. DPH):2 322 000 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

zavřít okno