Základní informace o projektu

Ident. číslo:478Priorita dle 2. aktualizace:2
Název:Účelová komunikace I
Popis projektu:Pro výstavbu crossového areálu je nutné vybudovat příjezdní komunikaci (Účelová komunikace I) v délce cca 650 m. Součástí této stavby je také přemostění stávajícího vodního toku a obnovení přejezdu ČD.
Žadatel:MístoPředpokládané náklady:15 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Pro výstavbu crossového areálu je nutné vybudovat příjezdní komunikaci (Účelová komunikace I) v délce cca 650 m. Součástí této stavby je také přemostění stávajícího vodního toku a obnovení přejezdu ČD.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Zatím neřešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:15 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:27Konaném dne:19.01.2007

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-013-XU0063Typ dokumentu:Různé
Uzavřena dne:24.07.2008Termín plnění:31.12.2019
Název smlouvy:Projektová dokumentace 'Účelová komunikace I'
Aktuální cena (vč. DPH):1 869 450 KčZhotovitel:'Multitechnik - divize II spol.s r.o.'

zavřít okno