Základní informace o projektu

Ident. číslo:476Priorita dle 2. aktualizace:3
Název:Revitalizace Lobezského potoka
Popis projektu:Jedná se o úsek ř. km 3,45 - 5,27, který byl v rámci důlní činnosti lomu Michal přeložen, je vydlážděn a vybetonován, trasa toku byla zkrácena, z toho vyplývá větší spád. Na délce 1,8 km překonává spád přes 40 m. Bylo by vhodné změnit trasu toku, aby se snížil spád a koryto prodloužilo.
Žadatel:Karlovarský krajPředpokládané náklady:50 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Připravenost:Pouze záměr bez zpracované projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o úsek ř. km 3,45 - 5,27, který byl v rámci důlní činnosti lomu Michal přeložen, je vydlážděn a vybetonován, trasa toku byla zkrácena, z toho vyplývá větší spád. Na délce 1,8 km překonává spád přes 40 m. Bylo by vhodné změnit trasu toku, aby se snížil spád a koryto prodloužilo.
Správní povolení:Žádná.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Není zatím řešeno.
Rozpočtové náklady bez DPH:50 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet není zpracován. Jedná se pouze o odhad nákladů.
Podmínky vyhlášení:Zpracování projektových dokumentací a zajištění příslušných správních povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno