Základní informace o projektu

Ident. číslo:473Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Hipodrom Most - Příprava území pro tréninkovou dráhu
Popis projektu:Předmětem projektu je dokončení úpravy povrchu výsypky pro následnou úpravu stávající dráhy. Současná tréninková dráha vykazuje vady, které vycházejí z výstavby na tělese výsypky. Úprava navazuje na provedené úpravy v rámci I. etapy, kdy bylo počítáno, že po určité době bude nutné přikročit k následné etapě k eliminaci vad.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:18 990 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:11Konaném dne:28.11.2003

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0057Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:29.07.2005Termín plnění:15.08.2005
Název smlouvy:Supervize akce 'Hipodrom Most - Příprava území pro tréninkovou dráhu – přeložka tréninkové dráhy v důsledku sanace svahu'
Aktuální cena (vč. DPH):35 581 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0048Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.03.2005Termín plnění:30.06.2005
Název smlouvy:Supervize Přípravy území pro tréninkovou halu
Aktuální cena (vč. DPH):226 100 KčZhotovitel:ALONG spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0085Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:27.06.2005Termín plnění:30.07.2005
Název smlouvy:Hipodrom Most – Příprava území pro tréninkovou dráhu – přeložka tréninkové dráhy v důsledku sanace svahu
Aktuální cena (vč. DPH):2 293 405 KčZhotovitel:DTS Vrbenský a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0074Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:01.11.2004Termín plnění:30.06.2005
Název smlouvy:Příprava území pro tréninkovou halu
Aktuální cena (vč. DPH):16 061 669 KčZhotovitel:DTS Vrbenský a.s.

zavřít okno