Základní informace o projektu

Ident. číslo:472Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Hipodrom Most - Příprava území pro parkurovou halu
Popis projektu:Předmětem projektu je příprava území pro následnou stavbu parkurové haly v areálu Hipodrom Most na Velebudické výsypce. Jedná se o objekt, který v části haly je jednopodlažní, v částech přilehlých k hale dvoupodlažní. Finanční zdroje pro vrchní stavby haly a dokončení povrchů komunikací a zpevněných ploch budou zajištěny z jiných zdrojů.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:10 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:11Konaném dne:28.11.2003

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0047Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.03.2005Termín plnění:30.06.2005
Název smlouvy:Supervize Přípravy území pro parkurovou halu
Aktuální cena (vč. DPH):189 210 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0084Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:27.06.2005Termín plnění:30.07.2005
Název smlouvy:Hipodrom Most – Příprava území pro parkurovou halu – změny v důsledku nižších kvalitativních parametrů výsypkového podloží
Aktuální cena (vč. DPH):2 372 420 KčZhotovitel:KLEMENT a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0073Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:29.10.2004Termín plnění:31.12.2004
Název smlouvy:Příprava území pro parkurovou halu
Aktuální cena (vč. DPH):10 361 031 KčZhotovitel:KLEMENT a.s.

zavřít okno