Základní informace o projektu

Ident. číslo:470Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Dokončení úpravy povrchu výsypky pro stavbu Polygon - Most
Popis projektu:Areál „Školy bezpečné jízdy“ je navrhován v zatravněném přilehlém prostoru autodromu pod zalesněným pásem. Tento záměr na rozšíření motoristických služeb je odůvodněn potřebou zajistit výuku s patřičným technickým zázemím. Stávající pořádání školy bezpečné jízdy na provizorních plochách závodní trati nevyhovuje mezinárodním standardům. Území školy bezpečné jízdy, o výměře 12 ha, je součástí výsypky Vrbenský se stářím více než 30 let. Stavba je uváděna pod názvem POLYGON a zahrnuje širší standard služeb navazujících na vlastní cvičiště (obslužná komunikace, motokárová trať, rovina s točnou, kluzná rovina s hydraulickou deskou, dráha pro klesání a stoupání, obvodová dráha a kluzným okruhem). Dofinancování vrchní stavby bude provedeno z vlastních zdrojů.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:250 000 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:3Konaném dne:09.08.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-VU0013Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:06.01.2004Termín plnění:31.10.2004
Název smlouvy:Supervize Dokončení úpravy povrchu výsypky pro stavbu Polygon - Most
Aktuální cena (vč. DPH):2 192 159 KčZhotovitel:Báňské projekty Teplice a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-005-SU0005Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:15.10.2003Termín plnění:31.05.2005
Název smlouvy:Dokončení úpravy povrchu výsypky pro stavbu Polygon - Most
Aktuální cena (vč. DPH):141 489 100 KčZhotovitel:GEOSAN GROUP a.s.

zavřít okno