Základní informace o projektu

Ident. číslo:469Priorita dle 2. aktualizace:
Název:Hipodrom Most - sanační rekultivační práce
Popis projektu:Účelem stavby bylo vybudování stavebního pozemku – základů - pro následné provedení stavby věže rozhodčích, vážnice a sociálního zařízení. Tato stavba navazuje na realizovanou výstavbu výstavbu dostihové dráhy, která je součástí revitalizace území na výsypce Velebudice a slouží ke zlepšení podmínek pro účastníky dostihového sportu. V současné době je závodiště zařazeno do kategorie „A“. Vlastní stavba věže rozhodčích, vážnice a sociálního zařízení byla realizována z vlastních zdrojů.
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.Předpokládané náklady:3 990 000 Kč

Informace z 3. aktualizace Koncepce (červen 2014)

Projekt nebyl prověřován v rámci 3. aktualizace Koncepce.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:3Konaném dne:09.08.2002

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-002-SU0002Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:31.12.2002Termín plnění:
Název smlouvy:Sanační rekultivační práce
Aktuální cena (vč. DPH):4 388 471 KčZhotovitel:MUS - Důlně technické služby Vrbenský a.s.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-002-VU0002Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:09.04.2003Termín plnění:30.06.2003
Název smlouvy:Hipdrom Most - supervize
Aktuální cena (vč. DPH):82 824 KčZhotovitel:FEMME s.r.o.

zavřít okno